Här är den första  kursen som fokuserar på att ge dig konkreta verktyg och argument för att lyckas i din roll.
Kursen ger dig ökad förståelse för hur hållbarhet är relevant för verksamheten – drivkrafter för hållbarhet, business case och hur hållbarhet stärker affären. Du får också fördjupad insikt i hur idéer blir till beslut och hur beslut blir genomförda aktiviteter. 
Vi gör konkreta övningar och målet är att du redan under kursen får applicera de nyvunna kunskaperna på din egen verksamhet för att få bättre fart på hållbarhetsarbetet

För vem?

Du är CSR-ansvarig, Hållbarhetschef, Sustainability Manager eller motsvarande.
Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för CSR-frågor och hållbarhetsfrågor i alla typer av företag och alla branscher. Vi ger dig verktyg och kunskaper för att skapa mervärde i ert företag med små medel och begränsade resurser. Dina kunskaper efter kursen är en bra hjälp av implementeringen av ert hållbarhetsarbete.

Utbildningsmål

Efter kursen kommer du att vara bättre rustad att få hållbarhet att hända i din organisation och samtidigt förstå att det är svårt och långsiktigt arbete

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs

Urval ur programmet

Dag 1 10.00 – 18.00

  • ​Introduktion​
  • Arbetsgången
  • Policyträdet
  • Arbetsmatrisen
  • Om att mäta

​Dagen varvas med gruppövningar

Dag 2  09.00 -16.00

  • Affärsmodeller
  • Regelverken
  • Att påverka organisationen​
  • Nya hållbarhetslagen
  • Diplomering av samtliga deltagare

​Dagen varvas med gruppövningar

Information

Kursen inställd.

Vänligen kontakta:

Hans Ahlstrand, Affärsområdeschef
Mentor Communications AB
08-670 41 63
073-682 53 63
hans.ahlstrand@mentoronline.se

Kursledare

Mia TapioMia Tapio arbetar som hållbarhetskonsult med fokus på fastställande av mål,
samtuppbyggnad av struktur kring företags interna CSR arbete.
Med omfattade erfarenhet av att se fabriker långt utanför Sveriges gränser och samtidigt driva långsiktiga hållbara affärer har hon byggt upp en gedigen kunskap om hur CSR frågor bäst bör drivas och implementeras internt.

Markus Hakansson
Markus Håkansson är ansvarig för hållbarhetstjänster på Grant Thornton i Sverige. Som ledamot av FAR: s arbetsgrupp för hållbar utveckling har han varit med och skapat de regelverk som gäller för Svenska revisorer vid granskning av hållbarhetsredovisningar. Som ledamot av FEE, som är FAR: s samarbetsorgan på EU-nivå, deltar han i den internationella diskussionen kring den nya hållbarhetslagen.
Fredrik Pettersson
Fredrik Pettersson är konsult inom hållbarhet och kommunikation på Hållbar Utveckling Sverige AB. Med erfarenhet från flera olika sammanhang och branscher hjälper han stora och små företag förstå den komplexa helheten och realisera värdena av ett bra hållbarhetsarbete.  

Kontakt

Hans Ahlstrand, Affärsområdeschef
Mentor Communications AB
08-670 41 63
073-682 53 63
hans.ahlstrand@mentoronline.se