Våra kursledare

Bengt Fransson

Bengt FranssonBengt är senior konsult på Goodpoint och har arbetat med integrerade verksamhetssystem, processfrågor, miljölagstiftning och verksamhetsrevisioner i över 25 år. Bengt har tidigare arbetat som revisionsledare på ett certifieringsorgan där han genomförde certifieringsrevisioner enligt ISO 9001 och ISO 14001. Han har deltagit i den svenska arbetsgruppen för framtagande av ISO 9001:2015. Bengt kommer att bidra med stor kunskap och lång erfarenhet inom ledningssystem och honom träffar du om du går kurser inom miljö- och kvalitetsledning.

Maria Danielson

Maria DanielsonMaria är seniorkonsult inom Kemi & Miljö på Goodpoint. Hon har flera års erfarenhet i praktiskt arbete med nationell och europeisk kemikalielagstiftning. Maria är en flitigt anlitad föreläsare och henne träffar du när du går kurser inom kemikaliekontroll, lagstiftning och miljökrav.

Caroline Rosenberg

Caroline RosenbergCaroline är senior konsult på Goodpoint med lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling, verksamhetsrevisoner, miljö- och arbetsmiljölagstiftning, miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledning. Caroline är en av pionjärerna inom ledningssystem och har tillämpat ISO 9001 sedan första utgåvan 1987 och 14001 sedan första utgåvan 1996. Hon har deltagit den svenska arbetsgruppen för framtagande av ISO 14001:2015 och är vice ordförande i SIS tolkningsgrupp för ISO 14001. Caroline är en mycket duktig och uppskattad utbildare och henne träffar du om du går kurser inom ledningssystem och revision.

Karin Wimmer

Karin WimmerKarin har mångårig erfarenhet inom hållbarhetsredovisning, hållbar leverantörskedja och hållbarhetsarbete i små och stora företag på Goodpoint. Hon har arbetat internationellt och har erfarenhet av implementering av hållbarhetsarbete och rutiner i både Asien och Latinamerika. Karin är en inspirerande föreläsare och henne träffar du när du går kurser inom GRI G4, hållbar leverantörskedja och praktiskt hållbarhetsarbete.

Markus Håkansson

Krister_liten
Markus är ansvarig för hållbarhetstjänster på Grant Thornton i Sverige. Som ledamot av FAR: s arbetsgrupp för hållbar utveckling har han varit med och skapat de regelverk som gäller för Svenska revisorer vid granskning av hållbarhetsredovisningar. Som ledamot av FEE, som är FAR: s samarbetsorgan på EU-nivå, deltar han i den internationella diskussionen kring den nya hållbarhetslagen.

Sophie Hemne

Sophie Hemne de RobienSophie arbetar med hållbarhetsredovisning, hållbar leverantörskedja och hållbar affärsutveckling på Goodpoint. Sophie har flera års praktisk erfarenhet av att hjälpa organisationer upprätta hållbarhetsredovisningar och väsentlighetsanalyser. Du träffar Sophie när du går kurser inom GRI G4, hållbar leverantörskedja och praktiskt hållbarhetsarbete.

Mia Tapio

Mia_litenMia arbetar som hållbarhetskonsult med fokus på fastställande av mål,
samt uppbyggnad av struktur kring företags interna CSR arbete.
Med omfattade erfarenhet av att se fabriker långt utanför Sveriges gränser och samtidigt driva långsiktiga hållbara affärer har hon byggt upp en gedigen kunskap om hur CSR frågor bäst bör drivas och implementeras internt.

Fredrik Pettersson

Fredrik Pettersson
Fredrik är konsult inom hållbarhet och kommunikation på Hållbar Utveckling Sverige AB. Med erfarenhet från flera olika sammanhang och branscher hjälper han stora och små företag förstå den komplexa helheten och realisera värdena av ett bra hållbarhetsarbete.